آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
1395/11/26

بر اساس آنچه در شورای راهبردی همایش صورت گرفته است؛ از ابتدا شهریور ماه 1398 فرایند جذب و داوری مقالات آغاز شده است و پژوهشگران، دانشجویان و اساتید علاقه مند به شرکت در این همایش و گردهمایی علمی قادر هستند تا گزارش های پژوهشی و تحقیقاتی خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. 

در این دوره نیز، مقالات پذیرفته شده ارزش یکسانی خواهند داشت و تفاوتی بین مقالات پوستری، سخنرانی، حضوری و غیرحضوری وجود ندارد. مقالاتی که بیشترین امتیاز از داوری را کسب نمایند برای سخنرانی دعوت خواهند شد و بقیه مقالات پذیرفته شده در حاشیه همایش و مجموعه مقالات ارائه می گردند.