نحوه تعیین مقالات سخنرانی

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

شورای راهبردی همایش همانند دوره های قبل، از میان مقالات پذیرفته شده و بر اساس زمانبندی همایش، تعدادی مقاله را به صورت ارائه سخنرانی معرفی می نماید و بقیه مقالات پذیرفته شده نیز به صورت پوستر ارائه می گردند. مقالاتی که به صورت سخنرانی ارائه می شوند هیچ امتیاز ویژه ای نسبت به دیگر مقالات نخواهند داشت؛ زیرا که از نظر شورای راهبردی همایش، همه پژوهشها و گزارشهای ارسالی به همایش دارای ارزش علمی هستند و تنها محدودیت در زمان باعث انتخاب برخی از مقالات به عنوان ارائه سخنرانی می گردد. اما انتخاب مقالات به صورت سخنرانی بر اساس میانگین امتیازی است که هر مقاله از سه داور متفاوت به دست میآورد. در واقع هر مقاله دارای از هر داور یک امتیاز کسب می نماید که در مجموع سه داور یک نمره میانگین محاسبه می گردد. مقالاتی که بیشترین امتیاز را می گیرند به عنوان سخنرانی معرفی می گردند. مقالات سخنرانی پس از اتمام فرایند داوری مشخص و اعلام خواهند شد. 

logo-samandehi