فرایند ثبت نام و جذب مقاله تمدید شد

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

شورای راهبردی همایش، پس از ارزیابی های مختلفی که در جلسه مورخ 1397/11/8 صورت دادند؛ تصمیم به تمدید مهلت ثبت نام و جذب مقاله نمودند. در این جلسه مقرر شد، تاریخ برگزاری همایش به 28 فروردین ماه 1398 انتقال یابد و پژوهشگران، نویسندگان و علاقه مندان می توانند تا 20 فروردین ماه 1398 نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام کنند. 

logo-samandehi