ثبت نام و ارسال مجدد مقالات قبل از آذر ماه

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

ضمن عرض پوزش از نویسندگانی که قبل از قبل از آذرماه نسبت به ارسال مقالات خود اقدام کرده بودند، به استحضار می رسانیم که با توجه به مشکلات فنی به وجود آمده لازم است که نسبت به ثبت نام و ارسال مجدد مقالات در سامانه همایش اقدام کنند، بر این اساس خواهشمندیم نسبت به این امر تا قبل از دی ماه اقدام نمایند. یادآور است شورای راهبردی همایش برای این دسته از نویسندگان در مقاله اول 50 هزار تومان و برای هر مقاله اضافه 20 هزار تومان در نظر گرفته است که باید در این خصوص با شماره 09177654580 تماس داشته باشند. 

دبیرخانه دائمی همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر