دسترسی سریع

 

 

پوستر همایش
Poster

 

محورهای همایش
 ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر با توجه به رشد سالمندی در کشور، تأکید بسیاری بر سالمندی خواهد داشت و به واقع نگاه ویژه ای به این دسته از گزارش های علمی خواهد نمود؛ با این حال محورهای همایش مطابق دوره های قبل بر موارد زیر استوار است:  
  • کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی
  • روان شناسی مثبت نگر و سلامت
  • روان شناسی مثبت نگر و سالمندی
  • روانشناسی مثبت نگر در سازمان ها
  • روان شناسی مثبت نگر و آموزش و پرورش
  • روانشناسی مثبت نگر و دین
  • روان درمانی های مثبت نگر
  • روان شناسی مثبت نگر و خانواده
  • روان شناسی مثبت نگر و جامعه
  • دیگر موضوعات مرتبط با حوزه روانشناسی مثبت نگر
اخبار سایت

همراهان و پژوهشگران عزیز، وبسایت ششمین دوره همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر فعال گردیده است و فرایند جذب و داوری مقالات آغاز گردیده است. 

1395/11/26 بیشتر بدانید ...

حامیان