سازمان کنفرانس

  دکتر محمدرضا ایروانی
  دکتر محمدرضا ایروانی

  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

    دکتر علیرضا عظیمی
    دکتر علیرضا عظیمی

    دانشگاه علوم پزشکی فسا

      دکتر سعید حیدری
      دکتر سعید حیدری

      سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

        دکتر احمد برجعلی
        دکتر احمد برجعلی

        عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

          دکتر محمود صباحی زاده
          دکتر محمود صباحی زاده

          عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان 

            دکتر عماد یوسفی
            دکتر عماد یوسفی

            عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قشم 

              دکتر رئیس حسن رئیس سعدی
              دکتر رئیس حسن رئیس سعدی

              مدرس مدعو در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

                دکتر رضا فراشبندی
                دکتر رضا فراشبندی

                عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

                  دکتر سمانه نجارپوریان
                  دکتر سمانه نجارپوریان

                  عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

                  دکتر موسی جاودان
                  دکتر موسی جاودان

                  عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان 

                    دکتر اقبال زارعی
                    دکتر اقبال زارعی

                    عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

                      دکتر سید عبدالوهاب سماوی
                      دکتر سید عبدالوهاب سماوی

                      عضور هیات علمی دانشگاه هرمزگان

                        دکتر کاظم برزگر بفرویی
                        دکتر کاظم برزگر بفرویی

                        دانشگاه یزد

                        دکتر کرامت کرامتی
                        دکتر کرامت کرامتی

                        دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

                        فرود غلامی
                        فرود غلامی

                        دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان

                        سید احسان گلستانه
                        سید احسان گلستانه

                        دکترای تخصصی روانشناسی سلامت

                        معصومه شکیبائی شاداحمد گورابی
                        معصومه شکیبائی شاداحمد گورابی

                        متخصص روانشناسی بالینی 

                        امید قاسمی
                        امید قاسمی

                        مدرس دانشگاه پیام نور 

                        مهرناز گودرزیان
                        مهرناز گودرزیان

                        دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور 

                        دکتر منوچهر ضیایی
                        دکتر منوچهر ضیایی

                        ریاست همایش

                        دکتر سید عبدالوهاب سماوی
                        دکتر سید عبدالوهاب سماوی

                        دبیر علمی همایش

                        دکتر علی مرادی
                        دکتر علی مرادی

                        دبیر اجرایی 

                        دکتر اقبال زارعی
                        دکتر اقبال زارعی

                        عضو اصلی

                        دکتر سمانه نجارپوریان
                        دکتر سمانه نجارپوریان

                        عضو اصلی

                        دکتر موسی جاودان
                        دکتر موسی جاودان

                        عضو اصلی

                        دکتر مریم صادقی فرد
                        دکتر مریم صادقی فرد

                        عضو اصلی

                        دکتر محسن ابراهیمی
                        دکتر محسن ابراهیمی

                        عضو مدعو 

                        دکتر رضا برومند
                        دکتر رضا برومند

                        عضو مدعو

                        دکتر علی مرادی
                        دکتر علی مرادی

                        دبیر اجرایی

                        علیرضا پورتختی
                        علیرضا پورتختی

                        مسئول روابط عمومی و هماهنگی

                        بدریه باختری
                        بدریه باختری

                        مسئول پشتیبانی و هماهنگی امور مالی

                        محمد اسدی
                        محمد اسدی

                        مسئول دبیرخانه، پذیرش و ثبت نام