کمیته علمی و داوران

  دکتر مهین عسکری
  دکتر مهین عسکری

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  دکتر محمود صباحی زاده
  دکتر محمود صباحی زاده

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  دکتر سمانه نجارپوریان
  دکتر سمانه نجارپوریان

  استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان

  دکتر مریم صادقی فرد
  دکتر مریم صادقی فرد

  استادیار گروه روانشناسی و مشاروه دانشگاه هرمزگان

  رئیس حسن رئیس سعدی
  رئیس حسن رئیس سعدی

  مدرس دانشگاه فرهنگیان هرمزگان 

  دکتر لیلا خواجه پور
  دکتر لیلا خواجه پور

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 

  دکتر رضا فراشبندی
  دکتر رضا فراشبندی

  دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 

  دکتر زهرا قنبرپور
  دکتر زهرا قنبرپور

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 

  دکتر آراس رسولی
  دکتر آراس رسولی

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

  دکتر منوچهر ضیایی
  دکتر منوچهر ضیایی

  ریاست دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید بهشتی هرمزگان

  دکتر سید عبدالوهاب سماوی
  دکتر سید عبدالوهاب سماوی

  استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان

  دکتر موسی جاودان
  دکتر موسی جاودان

  استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان

  دکتر اقبال زارعی
  دکتر اقبال زارعی

  دانشیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان 

  دکتر رضا برومند
  دکتر رضا برومند

   پژوهشگاه هرمز دانشگاه هرمزگان 

  دکتر محمود صباحی زاده
  دکتر محمود صباحی زاده

  عضو هیات علمی و ریئس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه 

  دکتر احمد برجعلی
  دکتر احمد برجعلی

  دانشگاه علامه طباطبایی

  دکتر سعید حیدری
  دکتر سعید حیدری

  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 

logo-samandehi